Fáilte

Céard atá sa Tionól Teagaisc?

Seimineáir Náisiúnta do mhúinteoirí Gaeilge atá sa Tionól Teagaisc, Reáchtáladh an chéad TT sa bhliain 2011. Is deis é an TT do mhúinteoirí bailiú le chéile i bhfóram gairmiúil, tacúil le freastal ar rogha ceardlann phraiticiúil agus éisteacht le múinteoirí agus le saineolaithe éagsúla labhairt faoi ghnéithe ar leith de theagasc agus d’fhoghlaim na Gaeilge. Ócáid chéiliúrtha a bhíonn ann, ag céiliúradh an dea-chleachtais uile atá ar siúl i seomraí ranga Gaeilge ar fud na tíre.

Cé dó an Tionól Teagaisc?

Tá an Tionól dírithe ar gach múinteoir Gaeilge ag an dara leibhéal. Is cuma cén bhliain, cén leibhéal nó cén clár atá tú ag múineadh, reáchtáltar ceardlanna a fhreastalaíonn ar do chuid sainriachtanas agus a chuireann féidearthachtaí nua ar fáil duit don seomra ranga.

Cén fáth gur chóir duit freastal ar an Tionól Teagaisc?

Múinteoirí Gaeilge a bhfuil suim nó saineolas ar leith acu i ngné éigin de theagasc agus d’fhoghlaim na Gaeilge a chuireann na ceardlanna i láthair, ag roinnt a gcuid taithí agus eolais. Bíonn roinnt saineolaithe eile ann freisin ag soláthar eolais faoi thopaicí ar leith. Ceardlanna praiticiúla mar sin a chuirtear ar fáil a sholáthraíonn smaointe nua agus ábhar suimiúil gur féidir a úsáid láithreach sa seomra ranga Gaeilge. Ina theannta sin, bíonn deis agat do chuid ceisteanna agus smaointe a phlé agus a roinnt le múinteoirí Gaeilge eile.

Agus ní hamháin sin! ….

Sa bhreis ar na ceardlanna praiticiúla a bhíonn dírithe ar theagasc agus ar fhoghlaim na Gaeilge, cuirtear ábhar na gceardlann ar fáil do gach múinteoir ar dhiosca/chipín cuimhne agus ar an suíomh seo, bíonn líon mhór seastán ann agus bíonn deis iontach ann bualadh le múinteoirí eile agus tuairimí a mhalartú.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST): tionólteagaisc@pdst.ie.


 Riarachán

tag heuer replica sale
cartier replica
replica rolex uk
hublot replica uk
replica watches sale
rolex replica uk